Eksamitingimused

Mis on e-eksam? 

E-eksam on eksam, kus küsimustele vastamine toimub paberi asemel veebilehe vahendusel. Pärast meie juures eksamile registreerumist saad valida endale sobiliku eksamiaja. Registreerumise kohta loe täpsemalt siit: https://www.testijateliit.ee/eksamid . Eksami tulemuse saad teada kohe pärast eksami lõpetamist.  Nagu ka klassieksami puhul, jälgib eksamit võimalike pettuste ja probleemide vältimiseks jälgib  eksamivalvur. E-eksami puhul toimub eksami jälgimine samuti interneti vahendusel - nii sinu ekraanil ekraanijagamise kui veebikaamera ja mobiiltelefoni kaamera kaudu (vt täpsemaid nõudeid allpool). Analoogselt tavaeksamiga ei tohi eksamiruumis viibida kõrvalisi isikuid ning eksami käigus nii füüsiliselt kui elektrooniliselt teiste osapooltega (v.a eksamivalvur), suhtlemine on keelatud. Eksamiruumis ei tohi olla mingeid abimaterjale (elektroonilisi ega paberkujul), kasutada ei tohi kõrvaklappe, samuti ei tohi eksamil teha märkmeid ega lahkuda eksami ajal eksamiruumist. Nende tingimuste mittetäitmisel loetakse eksam automaatselt läbikukkunuks ning eksamitasu mittetagastatavaks. 

Mida on vaja e-eksami sooritamiseks? 

Kuidas e-eksamit sooritatakse?

1. Broneeri eksamiaeg vähemalt 4 tööpäeva enne soovitud eksamiaega. Ka see ei garanteeri vabade kohtade olemasolu, seega kui ajastus on oluline, siis registreeru aegsasti. Registreerumise järgselt saad e-kirja juhistega eksamiarvuti seadistamiseks ja kontrolliks.

2. Vähemalt 48 tundi enne eksamit seadista eksamiks kasutatav arvuti vastavalt saadud juhistele. Pärast arvuti edukat seadistamist saad kirja eksami sooritamise lingiga. 

3. Eksamiaja saabudes siirdu isoleeritud ruumi ning ava link Google Chrome brauseris. Eksamit ei ole võimalik sooritada varem ega hiljem valitud eksamiajast! 

4. Eksami alguses palub eksamivalvur sul ennast identifitseerida, näidates kaamerasse pildiga isikuttõendavat dokumenti.

5. Seejärel palub eksamivalvur sul näidata ümbritsevat ruumi (kasutades seadistatud tahvlit või nutitelefoni), et veenduda eksamiruumi sobilikkuses (vaikne, puuduvad abimaterjalid ning  teised isikud).

6. Kui eksamiruum on üle vaadatud, jääb tahvel või nutitelefon lauale, umbes 1-3 meetri kaugusele, nii et kogu eksami ajal oled kaadris jälgitav sina ning sinu vahetu ümbrus. Selleks on hea, kui seadmel on alus, statiiv või anum (nt kasvõi kohvitass, millesse seade sisse mahub), mis võimaldab seadet sobilikus asendis hoida. 

7. Kui eksamivalvur on eksamiruumi kontrollide tulemusega rahul, saad ekraanil sisestada oma andmed ning tutvuda eksami tingimustega. Loe tingimusi hoolikalt! Kui on küsimusi, siis saad eksamivalvuriga vestlusakna teel suhelda. 

8. Alles pärast eksamitingimuste aktsepteerimist läheb käima eksami sooritamise aeg. 

9. Eksami lõpetamiseks veendu, et kõik küsimused on vastatud, ning vajuta Finish ning kinnita oma otsus eksam lõpetada. 

Mis toimub pärast eksamit? 

1. Eksami tulemust näed pärast eksami lõpetamist arvutiekraanil.

2. Eduka eksami puhul saadetakse sertifikaat e-kirja teel hiljemalt 2 nädalat . 

3. Soovi korral on võimalik anda nõusolek oma sertifikaadi andmete avaldamiseks ISTQB avalikus registris http://scr.istqb.org/ . Selleks tuleb digiallkirjastatud nõusoleku vorm saata aadressil eksa@testijateliit.ee . Registris kajastub ainult sertifikaadi omamise fakt, punktiskoori ega muid isiklikke andmeid ei näidata- Oma nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, saates sooviavalduse aadressil eksam@testijateliit.ee .